"Së bashku për të treguar dallimet tona dhe për t'u bashkuar në ngjashmëritë tonë!"
Për Proektin

Për Proektin

Me proektin Jetë Paralele- Të rinjtë në aksion , organizata qytetare Ergos , u bë pjesë e grantistëve të CIVIKA MOBILITAS për AD HOK grante.

Proekti ka për qëllim nëpërmjet eventeve kulturore, ahengut dhe shoqërimit të të rinjëve me etnicitet të ndryshëm ti përforcon marëdhëniet ndëretnike në Republikën e Maqedonisë, si dhe ti vërteton temelet për bashkëpunim ndëretnik nëpërmjet mësimeve kulturore dhe komunikimit ndërmjet të rinjëve.

Të rinjtë me etnicitete të ndryshme nëpërmjet ahengut dhe lojës të shohin përfitimet nga mundësia që kanë të jetojn në një shtet i cili është i pasur me diversitet, ta pranojn dhe veprojn sëbashku.Nëse njerëzit me nacionalitete të ndryshme e pranonjnë idenë për bashkëpunim dhe bashkëjetesë,kjo do të rezultonte me ardhmëri më të mire për secilin në shoqëri.Numri I problemeve dhe mosmarëveshjeve të cilat egzisotjnë ndërmjet bashkësive etnike në këto krahina, do të ishte ulur, dhe do të investojhej më shumë për një jetë më të mire , për të nesërme më të mire.

Risi dhe Thirrje

‘’Parallel Life- Youth in action’’

 • Thirje publike për punim të prezentimit

  OJQ-ja Ergos , e sponzoruar nga Civika Mobilitas shpall thirje publike për pjesmarrje në proektin ‘’Të rinjtë në aksion’’ .Qëllimi I proketit është të ndryshohen kufinjtë dhe të afërsohen diversitetet.Në proektin do të marrin pjesë etnitete maqedonase dhe shqipëtare. Pjesmarësit e rinjë do të kenë mundësi ta prezantojnë kulturën e tyre , ushqimin , folklorin dhe të afërsohen mes tyre.

 • Prezantoje kulturën tënde dhe ushqimin

  Të rinjë do të kenë mundësi ta prezantojnë kulturën e tyre , ushqimin , folklorin dhe të afrohen mes tyre! Qëllimi I prezantimeve është të dëshmohet se egiston mirëkuptim reciprok , repsekt , dhe se sa do që jemi të ndryshëm – sëbashku jemi më të fort!Prezentimi duhet të jet i punuar në Power Point dhe mos të tejkalon 15 slajde.

 • Tregoje kreativitetin tënd

  Të gjithë kandidatët e interesuar të cilët duan ta prezantojnë kulturën e tyre dhe mënyrën e jetesës, le ta dërgojnë CV-në e tyre sëbashku me prezantimin në nvo.ergos@gmail.com. Afati I fundit për aplikim është 15.02.2018. Shpejtoni!

 • Prezanto dhe fito çmim!

  Kandidatët më me fat do të fitojnë çmime financiare! Ju mirëpresim!

Për Eventin

Të nderuar Të rinj në aksion –të etur për ndryshim! Civika Mobilitas sëbashku me Ergos Shkup ju fton të merni pjesë në event kulturor I cili I shlyen kufinjtë dhe I bashkon zemrat! Ngjarja kulturore do të mbahet më 28.02.2018 (e mërkurë) ngra ora 19.00 deri më 21.00 në Menada-Qarshinë e vjetër , Shkup. Paraqiteni pjesmarrjen tuaj deri më 15.02.2018. Ju mirëpresim!

Paraqitu